Matthias Pittoors

Analyst

Matthias Pittoors joined Florin Finance in February 2021

Tijdens zijn studie heeft Matthias zes maanden stage gelopen bij Florin Finance waarin hij praktijkervaring opgedaan heeft binnen Corporate Finance en M&A door actief betrokken te zijn bij alle fasen van lopende deals en projecten.

Matthias behaalde zijn master Organisatie & Management aan de Universiteit Antwerpen na het afronden van een postgraduaat in Corporate Finance aan EMS en een bachelor Accountancy & Fiscaliteit aan UCLL.