DISCLAIMER

Deze website is een uitgave van Florin Finance. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden beschouwd als professioneel advies.

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Florin Finance niet garanderen dat deze informatie juist en/of volledig is. Florin Finance geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie.

Florin Finance streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Florin Finance zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen.

Eventuele websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Florin Finance beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Florin Finance aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

De door Florin Finance via de website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet persoonsregistratie/Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Florin Finance.

Deze website is ontworpen en gebouwd door VanMidden.